El conseller d’Interior ha dit que no creu que el problema esdevingui l’inici d’un problema col·lectiu, però que “no s’ha d’abaixar la guàrdia”. Per això, ha explicat que s’ha contactat amb mediadors dels col·lectius gitano i senegalès.

Puig ha afegit que s’ha de reconèixer que “la diversitat genera conflicte” però tampoc no cal exarcerbar els “problemes que genera la diversitat”. “Tant el que amaga el cap sota l’ala com el que atia el foc són posicions que no duen a res positiu” ha dit el conseller. Segons Puig, el que cal és assumir els problemes que es deriven de la diversitat i posar tots els mitjans perquè “aquest conflicte es vagi redreçant en la construcció d’un únic país”.  Puig ha dit que els 1,5 milions de nous ciutadans de races, cultures i religions diferents signifiquen un sobreesforç per a la societat.