L'agost i el setembre són, pel Síndic de Greuges, dos mesos oblidats. Un període en què no estan oberts els menjadors escolars ni hi ha tanta oferta d'activitats de lleure. I el problema, diu, no només és de calendari sinó també de territori. Per això, demanen que els centres s'obrin durant tot l'any i que s'unifiquin els criteris per accedir a ajuts com les beques de menjador. RAFAEL RIBÓ, síndic de greuges de Catalunya "Constatem per exemple desigualtats sorprenents a l'àrea metropolitana. I estem en condicions, diguem-ne, territorials, de caràcter socioeconòmic i de tipus laboral similars, però hi ha desigualtats en la cobertura." A Catalunya hi ha més de 50.000 infants amb problemes per alimentar-se derivats de la situació econòmica de moltes famílies. Són infants que no mengen ni carn ni peix de manera regular i que, per tant, ingereixen poques proteïnes. Per pal·liar la situació, el Síndic de Greuges reclama mesures urgents a les administracions, a les quals fa 33 recomanacions. Entre aquestes, que els qui tinguin un llindar econòmic baix puguin rebre la renda mínima d'insersió sense tenir en compte altres criteris. Per això, però, cal com a mínim que es mantinguin les partides pressupostàries. RAFAEL RIBÓ, síndic de greuges de Catalunya "No només no s'hauria de reduir sinó que s'haurien d'abordar aquests dèficits que senyalem en l'informe. No hi ha justificació pressupostària per minvar aquests recursos." Ribó ha remarcat que no es tracta d'un problema estructural a Catalunya, però que el nombre de casos s'ha multiplicat en els darrers anys. Per això, diu que cal fomentar hàbits saludables en els infants i desenvolupar protocols de detecció precoç.

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha encarregat un estudi d’ofici per investigar el problema de malnutrició infantil a Catalunya. Conclou, entre d’altres coses, que hi ha infants que no mengen ni carn ni peix de manera irregular i que per tant, tenen una carència de proteïnes. El nombre de casos s’ha multiplicat en els darrers anys, de manera que les llars que no es poden permetre aquests aliments almenys cada dos dies era el 2011, sis vegades més elevada que al 2008. Ribó, però, ha remarcat que no es tracta d’un problema estructural a Catalunya, tot i que calen mesures per combatre’l.

Entre les mesures que proposen, n’hi ha que estan relacionades amb els menjadors escolars però també amb àmbits com la renda mínima d’inserció. Pel que fa als menjadors, reclamen, per exemple, que s’homogeneïtzin els criteris per accedir a ajuts i que els centres s’obrin també a l’estiu, un període especialment difícil per a moltes famílies. En relació amb la renda mínima d’inserció, demanen que els qui tinguin un llindar econòmic baix la puguin rebre sense que es tinguin en compte altres criteris.

751 casos de desnutrició infantil

Més enllà dels infants que tenen dificultats per alimentar-se de manera adequada, els Centres d’Atenció Primària (CAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS) han detectat els 751 casos de desnutrició infantil, l’edat mitjana dels quals és de quatre anys. Una quarta part dels afectats tenen menys d’un any i un 56% són de nacionalitat estrangera.

El mes de juny passat, es van registrar 2.865 possibles casos de nens amb dèficits de nutrició només a la ciutat de Barcelona, 740 dels quals van ser atesos pels Serveis Socials. La consellera d’Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau, va anunciar en aquell moment la posada en marxa d’un protocol per detectar necessitats alimentàries dels alumnes de les escoles catalanes.