La preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria es podrà fer del 13 al 24 d’abril. D’acord amb la petició reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa, el Departament d’Ensenyament ha reduït el calendari del procés prop d’un mes, des que la família presenta la documentació per a fer la preinscripció, fins que obté la informació sobre el centre en el qual ha obtingut la plaça.
El fet de començar la preinscripció més tard en relació amb el curs anterior,  permetrà la disminució de les incidències causades per peticions d’alumnes nouvinguts o altres que es trobin en situacions de canvis, com per exemple, variacions en la localitat de residència. En comprimir el període, part d’aquestes situacions es resoldran de manera ordinària i ja no s’hauran de tractar com a sol·licituds presentades fora de termini.
La reducció del procés, però, no afecta la durada del termini de preinscripció –que es manté amb aproximadament els mateixos dies que l’any passat-, ni tampoc el de matriculació de les famílies.

Aquest any s’incorpora, com a novetat, la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d’FP,  sense necessitat de tràmit presencial. Tampoc no caldrà aportar documentació en paper d’aquelles dades de què l’Administració ja disposi. Es tracta del primer pas en el repte de l’Administració electrònica i l’entrada necessària en el procés de preinscripció.

Podreu trobar més detalls aquí sobre la preinscripció escolar 2018 i també al vídeo que veureu a continuació per saber quins són els passos que cal seguir.