Què fa al joc tan diferent d’altres activitats humanes? La filòsofa Núria Sara Miras intenta respondre a aquesta pregunta. La Núria Sara Miras s’ha especialitzat en una branca recent i en auge: la filosofia del joc. La seva recerca acadèmica i les classes que imparteix tracten les branques de l’hermenèutica, la filosofia política i social, i els autors que més ha treballat són Wittgenstein i Gadamer.