En un comunicat, Fernández Díaz recorda que els pisos pastera “són contraris a la dignitat humana dels seus inquilins” i creen problemes de convivència amb la resta de veïns. El president del Grup Municipal del PP entén que un augment de les inspeccions “permetrà detectar l’explotació de persones” i actuar socialment contra aquest fenomen.

Segons la resposta del govern municipal a una pregunta del PP, actualment a Barcelona hi ha 401.514 pisos amb 1 o 2 persones domiciliades; 239.601 on consta que hi viuen entre 3 i 5 ocupants; 19.234, amb entre 6 i 10; 720 amb més d’11 persones; i 36 amb més de 16 persones inscrites al padró.