Actualment a Barcelona un de cada cinc ciutadans té nacionalitat estrangera. Segons dades del padró del 2023, hi ha 391.991 persones que viuen a la ciutat i no hi han nascut, és a dir, el 23,6 %. A la ciutat hi ha representades 177 nacionalitats. La més present és la italiana (amb més de 45.000 persones), seguida per la colombiana (23.000), la pakistanesa (22.800) i la xinesa (poc més de 20.000). En el darrer any, els col·lectius que més residents empadronats han sumat són Colòmbia (6.448 persones), el Perú (4.406) i Ucraïna (2.871).

La població estrangera a Barcelona es reparteix pels barris de manera que es formen àrees on freqüenta la mateixa nacionalitat. És el cas dels francesos a Sarrià i Pedralbes i els hondurenys a Nou Barris. Consulta al mapa la primera i la segona nacionalitats, després de l’espanyola, més nombrosa a cada barri barceloní.

Barris on es concentren hondurenys i xinesos

Com és habitual, la nacionalitat més estesa a Barcelona és la italiana, present en 37 barris. Sobre el mapa, el color d’aquesta nacionalitat impregna els sis barris de l’Eixample i els cinc de Gràcia. A bona part de Sant Martí (en set de 10 barris) també és l’origen més freqüent. Ara bé, deixant de banda aquesta nacionalitat, els hondurenys es concentren en 11 barris, seguits de xinesos i pakistanesos, en sis.

La població nascuda a Hondures se centralitza al districte de Nou Barris i part d’Horta-Guinardó. En aquest últim districte, és la nacionalitat més nombrosa a Horta, el Carmel i la Teixonera. A Nou Barris, els hondurenys encapçalen la població estrangera en set barris com Ciutat Meridiana i les Roquetes, on representen més del 5 % de la població total.

Entre la Gran Via i l’avinguda Meridiana hi ha quatre barris amb més xinesos: Navas i la Sagrera, al districte de Sant Andreu, i Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau, al districte de Sant Martí. La nacionalitat xinesa també té més presència a les dues Marines, la de Port i la del Prat Vermell.

Colòmbia, la nacionalitat que més ha crescut

Els colombians, en canvi, tot i que són el col·lectiu que més ha crescut a Barcelona, estan més repartits al mapa. A Sants i Sants-Badal són la nacionalitat més freqüent, així com a Montbau i en dos territoris contigus de Nou Barris: el Turó de la Peira i Vilapicina i la Torre Llobeta. Els ciutadans nascuts al Marroc també segueixen un patró similar, no tan concentrats com d’altres.

Si ens fixem en el percentatge de població que representen els estrangers, les xifres més altes les trobem al Gòtic, on els ciutadans pakistanesos són gairebé el 14 % dels que hi viuen. La segona dada més elevada la localitzem al Besòs i el Maresme, on l’11,3 % són pakistanesos.

Com es distribueix cada nacionalitat?

On viuen els alemanys? On es concentren els ciutadans nascuts a l’Índia i a Rússia? Si vols saber com es distribueix una nacionalitat en concret, escull al selector del mapa següent un dels 24 països que et proposem analitzar. El mapa de calor resultant permet veure on es concentren més ciutadans de l’origen escollit als 73 barris.