Barcelona ha capgirat la tendència dels últims dos anys, en què la ciutat ha perdut població. En una anàlisi provisional de les dades del padró, l’Oficina Municipal de Dades (OMD) constata que el 2022, fins a l’octubre, la població empadronada ha augmentat en 16.744 persones, fet que representa un increment de l’1 %. En total, a Barcelona hi ha 1.656.725 empadronats.

L’evolució durant els deu primers mesos de la població que viu a la ciutat es pot dividir en dues fases ben diferenciades. De gener a març hi ha hagut un descens amb un mínim aconseguit al març ─el més baix des del gener del 2020─, en què la població era de 1.639.981 persones. Després ja hi ha una recuperació amb un pic màxim situat a l’octubre, amb les 1.656.725 empadronats.

Si mirem les xifres per districtes, en general es manté l’estabilitat, però en tots la població ha evolucionat a l’alça al llarg de l’any. De la lectura de l’OMD se’n destaca que on més ha crescut el nombre d’empadronats és a Ciutat Vella: entre gener i octubre del 2022 s’ha incrementat un 1,7 %. El creixement mínim el registra Nou Barris, amb un 0,2 %. Pel que fa a la nacionalitat, la població espanyola representa el 76,8 % del total de residents; la de la Unió Europea, el 6,4 %, i l’extracomunitària, el 16,8 %.

Colau ho atribueix al seu model de ciutat

L’alcaldessa Ada Colau celebra la recuperació de població després de la pandèmia. “Creiem que Barcelona recupera població perquè té optimisme i model de futur”, ha dit Colau. Ha atribuït al retorn de la població a que “la ciutat té la major de creació de llocs de feina de tot l’estat” i a la “transformació urbana de Barcelona perquè sigui més amable i sostenible, reduint la contaminació”.