Només cal donar un cop d'ull a les prestatgeries d'alguns supermercats per comprovar que no tots els productes estan etiquetats en català. Un fet, que segons la Plataforma per la Llengua és il·legal, perquè ho marca el Codi de consum aprovat el 2010. BERNAT GASULL, Plataforma per la Llengua "Si una multinacional pot etiquetar amb islandès per 300.000 parlants o pot fer-ho pels 200.000 alemanys del Tirol Sud, ho pot fer per la comunitat, que segons les darreres dades, són 9 milions i mig." Des de l'Agència Catalana del Consum asseguren que ja s'està elaborant un pla d'acompanyament per a les empreses per tal que s'adaptin a la normativa. Tot i això remarquen que és difícil fer-la complir en el sector alimentari. Segons un reglament europeu han de ser els estats membres els qui decideixin en quines llengües oficials s'han d'etiquetar els productes. ALFONS CONESA, director de l'Agència Catalana de Consum "Per desgràcia, i això és el que ens dol, el català no és un idioma oficial a la Comunitat Econòmica Europea. Nosaltres podríem aplicar la llei, i probablement acabaríem als tribunals. Per davant de la rauxa hi ha d'haver-hi el seny." Des de la Plataforma per la Llengua recorden que mentre el Codi de consum sigui vigent, la llei s'ha de complir i per tant l'etiquetatge de tots els productes ha de ser també en català.

Segons el Codi de consum, es preveia poder disposar en català de “les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat” i des de la Plataforma per la Llengua denuncien que la majoria d’establiments encara no ho fan, malgrat que fa més d’un any que aquesta llei va entrar en vigor.

Alguns exemples d’incompliment de la llei els podem trobar en el cas recent d’un treballador d’Ikea que va denunciar haver estat acomiadat per donar suport a un client que es queixava a un empleat de seguretat de voler fer-lo parlar castellà. Un altre exemple, el trobem amb la compra de Cacaolat per part de Damm i Cobega, les quals han decidit només etiquetar en castellà, francès i anglès.