El temporal de mar del març de 2018

Efecte del temporal de mar dels dies 1 i 2 de març

A Barcelona les onades van superar els tres metres d’alçària significant (mitjana), amb pics de més de cinc metres. El temporal de llevant va afectar diversos equipaments i va endur-se sorra de les platges de la ciutat.

Les incidències més importants d’aquest temporal a les diverses platges de l’àrea metropolitana van ser el trencament i desplaçament de passeres, acumulacions importants de sorra als accessos i la presència de residus fins als passeigs marítims. A Badalona, per exemple, s’ha perdut amplada de platja i han quedat afectades algunes edificacions a la platja dels pescadors, o a Castelldefels es va inundar tota la platja fins a les zones dunars.

Un cop passat el temporal de mar, el servei de platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona està duent a terme un dispositiu per deixar les platges tal com estaven abans de l’episodi.

Més regressió al litoral metropolità nord

La platja de la Barceloneta ha quedat reduïda en alguns punts fins a menys de cinc metres d’amplada a causa dels temporals. El mar arriba  fins als equipaments i pràcticament fins als locals comercials.

Segons ha informat l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  el litoral metropolità nord – amb platges urbanes i més estretes – té una regressió més forta i evident. El municipi de Montgat és el que nota més aquest fet, ja que ha perdut més de la meitat de les platges en els darrers anys, tant pel que fa a la longitud com a la superfície de sorra.

L’amplada de les platges i la presència de dunes híbrides al litoral metropolità sud atenuen en certa mesura la problemàtica de regressió, malgrat que també s’hi detecten incidències estructurals entre les quals destaca, entre d’altres, la forta erosió d’aquests dos últims anys la platja del Remolar (delta del Llobregat), que ha fet desaparèixer la platja seca i una part de les dunes naturals.

La importància de les dunes

Les dunes són reservoris de sorra que sovint mitiguen o impedeixen els efectes dels temporals, a banda de ser l’hàbitat de diverses espècies animals i vegetals autòctones. En aquest sentit, l’AMB desenvolupa nombroses accions, incloses en el projecte Dunes híbrides per preservar i millorar aquests ecosistemes.

La gestió del litoral metropolità

La gestió és compartida entre diferents organismes: l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’encarrega de la gestió de les platges en l’àmbit de la neteja, la dotació i manteniment de mobiliari i equipaments, conjuntament amb els ajuntaments metropolitans.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient és el responsable de la protecció i conservació dels elements que integren el domini públic maritimoterrestre, mentre que al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat li correspon la gestió del litoral català.

Actualment l’AMB està treballant una estratègia conjunta amb les administracions competents per estabilitzar les platges metropolitanes.