El Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, ha engegat una reforma per renovar-ne diferents espais i adequar-los als nous usos que s’hi fan. Construït a mitjans dels anys 80, s’invertiran 585.000 euros per actualitzar aquest pulmó verd de la Sagrera. Els treballs han començat per ampliar la zona d’esbarjo per a gossos i també s’hi instal·larà una tirolina doble nova.

Els arranjaments també inclouen millores d’accessibilitat als accessos al parc i replantar els talussos. Les obres estaven planificades per iniciar-se a l’abril, però no ho ha fet fins al juliol. La previsió és que s’allarguin fins al novembre. Els treballs formen part del projecte de pressupostos participatius i és el més votat i amb més inversió de Sant Andreu.

Nou pipicà al Parc de la Pegaso

El pipicà tindrà el doble d’espai

L’ampliació i millora de la zona d’esbarjo per a gossos és una demanda històrica que, amb aquesta reforma, es fa realitat. El nou pipicà és ara gairebé el doble del que hi havia. També s’ha aprofitat per renovar-ne el paviment incorporant drenatge, se n’ha netejat el mobiliari urbà i s’hi ha instal·lat una tanca més ferma.

Se substitueix la tirolina per una de doble i accessible

A causa de l’ampliació del pipicà, s’ha eliminat una tirolina que, segons els tècnics, ja estava al final de la seva vida útil. Per substituir-la se’n col·locarà una altra de doble i accessible a la zona coneguda com la pradera, per on fins ara passegen deslligats els gossos. També s’hi instal·laran zones de pícnic i s’hi plantaran arbres per crear espais d’ombra.

Zona coneguda com la pradera on s’instal·larà la tirolina nova

Millores de la vegetació i l’accessibilitat al parc

Les obres també inclouen millorar les condicions dels talussos per evitar l’arrossegament de graves i corregir-ne l’erosió. També hi haurà modificacions del parc per canviar els pendents transversals de la vorera del carrer de Portugal per accedir al parc.