A partir d’ara, els entrenaments militars amb fusells, rifles o qualsevol altra arma de foc no estan autoritzats. Així ho ha esclarit avui el Consorci del Parc Natural de Collserola en aprovar la modificació de les ordenances vigents, amb menció especial a les forces armades i als cossos de seguretat públics i privats. El text apel·la a motius de seguretat per justificar aquesta mesura i també a la forta freqüentació de l’espai per part de la ciutadania.

Només se’ls permet realitzar, doncs, exercici físic o recreatiu que no inclogui “la utilització o exhibició” d’armes. De totes maneres, el Consorci puntualitza que aquestes activitats de caràcter esportiu o recreatiu “no podran comprometre, en cap cas, els valors naturals i paisatgístics del parc”, ni tampoc “alterar les seves característiques físiques”. D’altra banda, s’hauran de desenvolupar a una distància de com a mínim 500 metres respecte dels centres educatius i camins escolars situats dins del territori.

Com que es tracten d’activitats col·lectives, el Consorci assegura que aquestes activitats “s’hauran de comunicar a l’òrgan gestor i s’haurà de sol·licitar autorització” prèvia i, a més, aquest òrgan gestor es reserva el dret de delimitar àrees concretes per a la seva realització. Ja fa uns anys que es va detectar la presència habitual de l’exèrcit espanyol a la zona i, de fet, el mes de juny passat el Consorci en va demanar el cessament. En aquell moment, el Ministeri de Defensa va interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució aprovada pel mateix Consorci. Caldrà veure, doncs, quina serà la reacció a partir d’ara.