"Cuando finalice este traslado, por favor otra vez en el mismo punto para realizar otro nuevo." Des que l'equip especial de platges de la Guàrdia Urbana ha començat a treballar asseguren que cada vegada és menys freqüent aquesta situació. Però els agents de paisà recorren durant tot el dia el litoral barceloní i sempre hi ha qui se salta les normes. "27 años? Y de done eres? India? Pakistan?" Quan localitzen algú fent una activitat il·legal, com vendre llaunes, donen l'avís als agents uniformats. Aquests s'hi traslladen per prendre les dades al venedor il·legal i decomissar-li el material. "Tenemos que efectuar una denuncia por venta ambulante no autorizada. Nos esperamos aquí, vale?" En cas que no porti documentació, la Guàrdia Urbana el trasllada als mòduls habilitats pels agents, com aquest de la platja del Bogatell. Aquí es fa l'últim pas, tramitar la denúncia. Com que es tracta tan sols d'una falta administrativa el llauner pot marxar de seguida.