L’Ajuntament de Barcelona engega les obres de consolidació i protecció de dues de les cases més antigues del barri de Sant Andreu de Palomar, ubicades als números 6 i 8 del carrer del Pont. L’objectiu de les tasques és aturar-ne el deteriorament.

Deshabitades des de fa uns vuit anys, el pas del temps, les ocupacions i les inclemències meteorològiques dels darrers temporals n’han fet malbé les façanes, i s’han ensorrat les parets interiors i el sostre d’aquests habitatges, que daten de finals del segle XVIII. Per salvar-les de l’esfondrament total i protegir els elements que s’hi han trobat, el consistori hi inverteix gairebé 200.000 euros.

Troballa d’un forn i cuina del segle XVIII

Les cases número 6 i 8 del carrer del Pont daten de finals dels segle XVIII. Segons el president del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, Jordi Petit, la número 8 és la típica casa de pagès amb els horts al darrere, i la número 6 va ser una ferreria que no s’ha reformat mai. Per això, d’aquesta última, a l’interior en queda el menjador i la cuina com es van construir fa 250 anys.

De fet, quan es va fer el desenrunat dels sostres i cobertes enderrocades, es van deixar al descobert diversos elements de valor històric i documental com un forn, una cuina, els murs de tàpia interiors i alguns esgrafiats i pintures. A la part exterior dels habitatges, al jardí, també hi ha una bassa, un pou i un safareig.

Mantenir els murs de tàpia i coberta nova

Les obres, que tenen una durada prevista d’uns cinc mesos, se centren en el manteniment dels murs de tàpia actuals, per mantenir-ne el valor, i eliminar-ne els elements malmesos.

El projecte també té com a objectiu refer les cobertes amb bigues de fusta noves, la incorporació de materials recuperats com teules i rajoles, i potenciar les vistes a través d’una lluerna. “És una petita inversió, però molt important, amb la voluntat de consolidar el patrimoni històric i cultural del districte”, explica la regidora de Sant Andreu, Marta Villanueva.

També es preservarà el mur històric de tancament del jardí que encara es conserva i els elements que s’hi han trobat. A banda de les obres de consolidació, en paral·lel es farà un estudi de les pintures als murs.

Treballs compatibles amb el futur ús com a equipament

Aquestes dues cases formen part d’un conjunt de quatre finques ubicades al costat de la parròquia de Sant Andreu de Palomar, que, segons els historiadors, són excepcionals per fer un relat de la història de l’habitatge a Sant Andreu entre el segle XVIII i el segle XIX. Al costat de les dues que es consoliden, hi ha la casa de l’oficial, única a la ciutat perquè es conserva l’estança on dormien oficials i sergents quan no hi havia casernes militars, i la casa d’un burgès benestant.

Fa una dècada que el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias demana que aquest grup d’habitatges es converteixi en un equipament municipal per encabir un espai museístic sobre el rec Comtal i la història de Sant Andreu. Segons Manel Martín, vicepresident del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, la proximitat amb el parc arqueològic del rec Comtal, la capella del sant Crist dels Segadors i la zona del pas del rec Comtal, són alguns dels motius que justifiquen aquest equipament.

Segons el projecte d’obra, els treballs que ara es realitzen a les cases número 6 i 8 pretenen ser compatibles amb els futurs usos com a equipaments que tingui aquest conjunt.