JOAN ESTEVE DE SAGRERA "Sóc Joan Esteve de Sagrera, director del Museu de la Farmàcia Catalana i degà de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Aquest museu es va crear a finals dels anys 50, conserva bona part de patrimoni farmacèutic català i també espanyol de medicaments antics. Tenim una de les millors col·leccions de medicaments registrats a l'Estat espanyol. Després tenim una bona representació dels estris emprats pels apotecaris en l'elaboració de medicaments. Podríem dir que tenim un mostrari tant del que s'utilitzava a les farmàcies com en els diferents departaments d'aquesta facultat. La peça més valuosa és un llibre. És l'únic exemplar existent al món. El conservem nosaltres i és la 'Concordia dels apotecaris catalans', any 1511. Tenim també publicitat, que és molt interessant tant des del punt de vista farmacèutic com artístic perquè es pot veure també l'evolució de l'estil a la publicitat. Per tant diguem-ne que és una col·lecció representativa dels 200 anys o 200 i pico d'anys de la farmàcia."