S’ha fet una crida a invertir esforços en la prevenció i sensibilització social i per fer de l’educació una eina per construir una nova cultura basada en el respecte.