Es tracta de col.locar una nova porta al pàrquing i de no deixar espai entre la vorera i l'entrada dels cotxes. Així no hi ha perill que ningú s'hi pugui amagar. AMPARO CUESTA, veïna "Se ve gente durmiendo, que hacen sus necesidades, se drogan. Es normal que la gente se enfade". La solució en aquesta altra escala, en canvi, ha estat a base de maons que ha anivellat l'entrada amb la façana. Els veïns aplaudeixen la mesura puntual, tot i que diuen que no acabarà amb el problema. MARIA DEL CARMEN VÁZQUEZ, veïna "Solucionarà el problema del pàrquing però aniran a un altre". JOAN HERNÁNDEZ, veí "No crec que serveixi de gaire... si no s'asseuen aquí ho faran al portal del costat". De moment, aquest és un primer paquet de mesures per millorar la convivència al voltant de la sala de venopunció, després de les reiterades queixes dels veïns. El districte no descarta estudiar més intervencions urbanístiques a petita escala que aniran combinades amb altres accions, com per exemple la d'agents de salut que a hores d'ara ja informen als toxicòmans sobre l'ús de la Sala Baluard.

Aquest és un primer paquet de mesures sorgides de l’anomenada ‘Comissió Baluard’ que van crear Ajuntament i veïns per intentar minimitzar l’impacte de la sala de venopunció. El districte no descarta estudiar més intervencions urbanístiques a petita escala que aniran combinades amb altres accions. Per exemple, la creació d’un equip d’agents de salut que ja informen als toxicòmans sobre l’ús de la Sala Baluard.