La crisi econòmica que s'arrossega des de 2008 fa que Barcelona deixi de tenir cert atractiu. Així ho demostra el fet que durant tot l'any passat a la nostra província van arribar-hi, des de l'estranger, prop de 93.400 persones. Però, i aquí hi ha la qüestió, en van marxar més: més de 127.000. Això fa que el saldo migratori exterior sigui negatiu i s'hagin perdut més de 34.000 persones. No és la primera vegada que passa això. El 2009 la comparació també es va quedar en números vermells, però la diferència no va ser tan contundent. Llavors es van perdre unes 9.000 persones. I el saldo migratori en l'àmbit espanyol... també és negatiu. De fet, és la primera vegada que passa en els últims 10 anys. Espanya ha perdut més de 50.000 persones. I més titulars a destacar... De mitjana, a Barcelona província es té un fill i mig i l'edat de maternitat és de poc més de 31 anys. Per tant, continua la tendència a l'alça. En canvi, el que segueix baixant és la quantitat de nadons nascuts. L'any 2011 en van ser 59.600, 1.900 menys que l'any 2010.

Per primera vegada des que hi ha dades, l’any 2011 van marxar de Catalunya més persones que no pas van venir-hi a viure. Segons l’INE, el saldo migratori (és a dir la diferència entre el nombre de persones que entren a Espanya i de les que en surten) va registrar un saldo negatiu de 36.613 persones. Això suposa un 70% del saldo espanyol, que és de 50.090 persones. La demarcació de Barcelona va ser la que va perdre més població, en total, 34.340 persones.

La crisi econòmica, que va esclatar el 2008, explica el fre a l’entrada d’immigrants. Segons les projeccions elaborades per l’INE, el saldo migratori serà negatiu almenys fins a 2020.