Estudiants internacionals del màster Erasmus Mundus Glocal que imparteixen conjuntament la Universitat de Barcelona i la Universitat de Glasgow han estat durant dos mesos col·laborant amb l’espai Sinèrgics de Baró de Viver.

Els estudiants han fet una diagnosi sobre quines accions poden desenvolupar els cotreballadors per millorar el retorn social. Per fer-ho, han estat uns dos mesos coneixent el barri i s’han entrevistat amb veïns, entitats, associacions i equipaments. A partir dels seus coneixements i experiències han determinat una sèrie d‘accions concretes per potenciar l’economia circular a la zona, sobretot després de l’era postpandèmia.

Sinèrgics és un espai municipal de cotreball que es va crear a Baró de Viver l’any 2016. Es tracta d’un espai compartit en què emprenedors i empreses poden accedir a serveis, de forma econòmica, i establir relacions professionals i socials. A canvi d’utilitzar les instal·lacions, els cotreballadors han de realitzar un retorn social al barri. Això vol dir que els professionals han de compartir els seus coneixements amb els veïns i les entitats, fent accions concretes com sessions de formació i proposant o participant en activitats puntuals.

Impuls a l’economia col·laborativa

La col·laboració amb els estudiants del màster GLOCAL ajuda els cotreballadors a millorar aquestes accions o a impulsar-ne de noves, sempre amb l’objectiu de generar estratègies diferents que permetin crear sinergies amb l’entorn per tal d’enfortir l’ecosistema d’economia col·laborativa i el seu paper transformador a Baró de Viver.

En l’edició actual del màster, hi ha hagut un equip de tres estudiants que s’ha encarregat d’analitzar la feina i les necessitats de Sinèrgics. Els alumnes procedents de la Xina, Mèxic i Àustria s’han centrat en propostes útils per reactivar l’economia circular després dels mesos de pandèmia. Els alumnes han realitzat un treball de camp des de gener i han conclòs que caldria potenciar la relació amb els joves i les entitats juvenils del barri.

Algunes de les accions concretes que proposen són proposar als joves activitats vinculades a concursos i tallers d’art que puguin fer aflorar el seu talent. També crear sinergies amb els veïns més joves i detectar el talent, les idees i els projectes que aquests puguin tenir.

Diagnosi de l’entorn a peu de carrer

Fa quatre anys que Sinèrgics rep la visita dels estudiants del màster. Gràcies al treball de camp que aquests estudiants han realitzat, l’espai de cotreball ha implementat estratègies noves. Un bon exemple és la publicació d’una revista mensual gratuïta en què expliquen els projectes dels cotreballadors, recorden històries del barri i proposen les activitats de retorn social. La revista es distribueix pels establiments del barri i també es pot consultar en format digital.

Una altra proposta que es va fer en la diagnosi feta pels estudiants del màster en mercats globals va ser estendre l’ús de la moneda virtual del projecte fora del barri, i de fet des de l’any passat el floc ja es pot fer servir a altres barris de Sant Andreu.