En Roman Calavera, CEO de Crec, empresa gestora de Sinèrgics, explica que la seva feina és vetllar perquè els serveis de retorn social que realitzen els cotreballadors siguin de qualitat i siguin satisfactoris per ambdues parts. El retorn social és el fet diferencial del projecte Sinèrgics de cotreball Baró de Viver. Amb la creació de la moneda digital FLOC, a partir d’ara en començar la seva estada a Sinèrgics, els cotreballadors disposen d’un saldo inicial de 600 FLOCS.

Els cotreballadors podran realitzar accions i projectes de retorn per tal d’aconseguir més FLOCS. I és que la moneda digital serà l’única manera de satisfer la seva permanència al cotreball que mensualment anirà descomptant la quantitat pactada del seu moneder. L’Oriol Roca, cotreballadors de Sinèrgics, explica que amb el FLOC es pot visualitzar que hi ha un retorn al barri, una manera de fer-ho tangible. Les entitats socials, els serveis públics o les associacions amb influència al territori, Sinèrgics els dotarà amb 2.400 FLOCS anuals. Accedint a la plataforma digital del FLOC, entitats i cotreballadors disposaran d’un moneder digital per revisar el seu saldo.