CARLOTA GUTIÉRREZ, afectada "Jo tenia un pla a termini, i em van trucar a casa, que baixéssim el meu marit i jo, perquè era un producte molt bo. Hi vam anar amb tota la confiança d'aquell senyor,que el conec de fa 30 anys, ens va dir que no hi havia cap risc." MONTSERRAT GIL, afectada "Nosaltres som estalviadors. Això se'ns va vendre sempre com un producte d'estalvi, mai com un producte d'inversió, per tant, els interessos no és veritat que hagin estat molt alts." ANGUSTIAS GARCÍA, afectada "Se las endosaron a mi marido sin saber ni tan siquiera lo que eran, lo vendieron como un plazo que tenemos siempre, de los plazos fijos que tenemos contratados con La Caixa desde hace muchísimo tiempo."

Les participacions preferents són actius a termini permanent, és a dir, que les persones que les han adquirit només poden recuperar-ne els diners venent-les a algú altre. Els afectats denuncien que quan van acceptar posar-hi els estalvis els van assegurar que podrien retirar els diners sense cap problema. De fet, molts d’ells es queixen d’un abús de la confiança de les entitats, que els recomanaven on posar els diners.

Afectats com la Montserrat Gil creuen que tant la Comissió Nacional del Mercat de Valors, com el Banc d’Espanya i el govern i l’oposició “són filtres que han fallat”.  Recorda que la Unió Europea no ha reconeix aquests productes com a actius bancaris i, per tant, “alguna cosa no ha funcionat bé.”

L’Associació d’Usuaris de Bancs i Caixes (ADICAE) i diferents serveis jurídics, com el del Col·lectiu Ronda, assessoren les persones de la plataforma d’afectats per les participacions preferents, i ja es calcula que aquests productes tòxics podrien haver estat venuts a un milió de persones, i el total de diners que no es tornen als clients per aquests actius, segons els afectats, ascendeix als 30.000 milions d’euros.

De moment, algunes entitats els han ofert altres productes financers a canvi, però sense cap garantia de poder recuperar els diners. Molts d’ells accepten que no se’ls donin els beneficis que els corresponen en interessos, però volen que els tornin els seus estalvis. I aquí, volen deixar clar que els afectats no són inversos que s’han enganxat els dits a causa de l’avarícia, sinó que han estat tots estalviadors, la majoria jubilitats amb els estalvis de tota una vida invertits en les participacions preferents.