MARIA JOSEP FELIU, secretària de relacions amb l'Administració de Justícia

Els advocats catalans són els que més cobren pel torn d’ofici. De mitjana, cobren uns 380 euros per encarregar-se d’un procediment penal abreujat, el més habitual. En canvi, a València només els paguen uns 195 euros. La proposta del Ministeri suposarà igualar la tarifa a totes les comunitats. En el cas de Catalunya, això els suposarà guanyar fins a un 46% menys pel mateix servei. Des del Col·legi d’Advocats, el seu degà, Oriol Rusca, ja ha dit que això és totalment inviable, perquè ja s’estan ajustant al màxim el preu dels seus serveis. Diu Rusca que tot plegat anirà en contra de la qualitat del servei.

La Generalitat ja ha mostrat el seu rebuig a l‘avantprojecte perquè considera que envaeix competències. Actualment, el servei de justícia gratuïta  està transferit a Catalunya i per tant, és la Conselleria de Justícia qui en té l’última paraula. Només l’any passat, el govern català es va gastar 58 milions d’euros en aquest servei, la gran majoria, per pagar els advocats del torn d’ofici.

La proposta del govern central és que el servei de justícia es financi amb les taxes judicials. Però això suposaria una rebaixa considerable del que cobren els advocats. La Generalitat els ha proposat pagar de la seva butxaca part del que costa aquest servei, de manera que es poguessin mantenir les tarifes actuals, però el ministre de Justícia encara no els ha respost. Si tot segueix els tràmits previstos, l’avantprojecte de reforma de la justícia gratuïta podria ser una realitat abans de finals d’any. La Generalitat de moment l’està estudiant per decidir si presenta un recurs o no .