Amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, l’Observatori contra l’Homofòbia demana que sigui més accessible denunciar les agressions i discriminacions contra aquest col·lectiu. Per això, proposen que tothom es pugui dirigir a les comissaries dels Mossos d’Esquadra i que sigui la mateixa policia qui distingeixi els casos en funció de si poden considerar-se delicte penal o si han d’emprendre la via administrativa.

On s’hauria de dirigir una persona LGTBI que ha rebut un insult? Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori contra l’Homofòbia, defensa que aquestes denúncies es puguin adreçar a les comissaries dels Mossos d’Esquadra i sigui la policia catalana qui les dirigeixi a la Generalitat, si són constitutives de faltes administratives, o al jutjat de guàrdia, si són constitutives de delicte penal.

Un altre dels temes on posen l’accent és l’assetjament escolar al col·lectiu LGTBI. Rodríguez considera que no s’està atenent prou tant la víctima de l’assetjament com el seu entorn. Precisament, l’Observatori contra l’Homofòbia va rebre durant el 2016 el triple d’incidències relacionades amb assetjament a aquest col·lectiu a les escoles que el 2015.