Compreses, tampons, ulleres graduades, medicaments veterinaris... Són alguns exemples de productes d'ús comú que podrien passar de tributar un 10% d'IVA a un 21. Així ho ha ordenat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'Estat espanyol. Ha emès una sentència que conclou que l'IVA d'alguns productes farmacèutics i equips mèdics, no s'ajusta a la normativa comunitària. El Ministeri d'Hisenda ja ha dit que acatarà la sentència. Ha assegurat, però, que l'estudiarà a fons perquè el màxim nombre de productes en quedin fora. També ha matisat que podrien passar mesos fins que aquesta mesura s'apliqui. Segons Hisenda la sentència no afecta els medicaments per a ús humà ni el material específic per a persones amb discapacitats.

Es tracta de productes com, per exemple, termòmetres, agulles, ulleres, compreses, tampons o medicaments veterinaris que, segons Europa, no poden considerar-se productes farmacèutics i per tant han de tributar amb un IVA del 21%.

El Ministeri d’Hisenda ha assegurat que acatarà la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ha assegurat, però, que l’estudiarà a fons perquè el màxim nombre de productes en quedin fora. També ha matisat que podrien passar mesos fins que aquesta mesura s’apliqui. Segons Hisenda la sentència no afecta els medicaments per a ús humà ni el material específic per a persones amb discapacitats.