MARGARITA BARJAU, professora d'Història de l'Institut Manuel Zafra "Ens trobem al carrer Rogent, davant del número 51, abans Bogatell, 61. I l'edifici que teniu aquí al darrere és l'Institut de Secundària Juan Manuel Zafra, abans Escola d'Arts i Oficis, que també ho teniu a la façana, del districte 10. Fou construït l'any 1911. Els dos arquitectes foren Pere Falqués, que era un arquitecte municipal molt reconegut i l'altre, l'Antoni Falguera, però tots dos d'estil modernista. Diguéssim que hi ha parts de l'edifici en què es conserva, mínimament, l'estructura original. Sobretot a la planta baixa. A la primera planta, que es va construir un any després d'inaugurar, quan ja era destinat per a escola municipal. També com que es va seguir l'ordre arquitectònic original es conserva molt bé tota l'estructura de les classes. L'encàrrec que ells reben és perquè sigui un alberg per a dones pobres. I acaba sent una Escola d'Arts i Oficis Agrupació Cultural Francesc Aragó. L'any 54 van canviar-li el nom finalment, per Juan Manuel Zafra, que era un enginyer de bigues de ciment armat. La seva obra la té, principalment, a Andalusia i no pas aquí. S'intenta iniciar per part de diverses persones del barri la recuperació del seu nom original que és Francesc Aragó."