El Mercat de la Vall d’Hebron, la Universitat de Barcelona i el Museu d’Història de Barcelona organitzen una ruta pels equipaments, habitatges, parcs i carrers que es van construir per les olimpíades al Parc de la Vall d’Hebron. L’autor del projecte, l’arquitecte Eduard Bru, ha explicat a veïns, estudiants i turistes com va idear-lo i també anècdotes curioses sobre la col·locació de la famosa escultura d”Els mistos’ de la Teixonera o la construcció de ‘L’escala sense fi’, un altre element curiós de la zona.

El Parc dels Garrofers, ‘L’escala sense fi’, ‘Els mistos’ de la Teixonera, el pavelló de la República, la Torre Jussana o el Pavelló Municipal d’Esports de la Vall d’Hebron han estat alguns dels indrets construïts o reformats amb motiu dels Jocs Olímpics que han visitat els assistents a una ruta guiada organitzada pel Mercat de la Vall d’Hebron, la UAB i el MUHBA per commemorar els 25 anys de les olimpíades i per explicar els grans canvis que van comportar en aquest punt de la ciutat.

Per això hi ha participat l’ideòleg d’aquesta transformació, l’arquitecte Eduard Bru, autor del projecte del Parc de la Vall d’Hebron, i el geògraf i professor universitari Francesc Muñoz. Una trentena de veïns, estudiants i turistes han participat en l’itinerari, que els ha servit per conèixer de primera mà com es va configurar el barri i també per constatar que, tot i que la intervenció olímpica ha suportat bé el pas del temps, hi faria falta més manteniment.