La termoplàstia és una tècnica nova que no requereix cap incisió perquè l’accés al pulmó es fa a través de la boca o el nas utilitzant els orificis respiratoris naturals. Amb una broncoscòpia s’aplica directament calor a l’interior dels bronquis i es disminueix així la contracció muscular i es redueixen els episodis de broncoespasme, que estreten el pas de l’aire i provoquen les crisis d’ofec i els símptomes de l’asma.

Sant Pau és el primer hospital espanyol on s’ha utilitzat aquest tractament. Els cinc pacients als quals s’ha aplicat la nova tècnica valoren molt positivament la milloria en la qualitat de vida. De fet, el tractament té eficàcia continuada, tot i que no cura totalment la malaltia, i està indicat en casos de pacients amb asma greu que no milloren amb els inhaladors. Aquesta tècnica està considerada tractament ambulatori (el pacient marxa a casa el mateix dia) i consta de cinc sessions.

L’asma bronquial és una malaltia incurable que afecta un 4,5% de la població. Es calcula que més de 300.000 catalans i de 2.000.000 d’espanyols tenen aquesta patologia.