Habitualment relacionem el concepte "escola d'idiomes" amb l'aprenentatge de llengües estrangeres. Però a l'Escola Oficial d'Idiomes Vall d'Hebron la que té més importància és el català. JORDI FONT, cap del Departament de Català de l'EOI Vall d'Hebron "Tenim certa gent del país que té ganes de tenir uns títols més importants i també perquè hi ha molta gent que ve de fora i que necessita una acreditació o senzillament perquè vol tenir un coneixement de la llengua." És el cas dels alumnes d'aquest grup de conversa. FRANCESCO, alumne "Vinc a estudiar català per integrar-me millor, per una qüestió de cultura, per curiositat personal." ESTELA, alumna "Creia que era important que jo parlés català molt bé pels fills, si els haig de corregir a l'escola i tot això." GENARI, alumne "Per tenir la possibilitat de parlar amb la gent que viu aquí. Amplia la meva vida." També ensenyen l'anglès, el francès, l'alemany i el castellà per a estrangers. Ubicada al costat de l'Hospital Vall d'Hebron i del recinte universitari de les Llars Mundet, molts dels usuaris són personal sanitari i estudiants. L'objectiu de la majoria dels alumnes és millorar la formació professional. LLÚCIA MOLINOS, directora de l'EOI Vall d'Hebron "El tret diferencial és poder aportar coneixements de llengües, estrangeres o pròpies. I el fet de tenir aquesta formació és una cosa que fa més important el currículum que un pugui tenir." Treballen amb instituts, escoles i equipaments de la zona per acostar l'oferta formativa a l'àmbit de Sant Genís. En el futur més immediat volen fomentar al barri la llengua estrella del centre, el català.