Sota el lema “El millor de la declaració de la renda”, la iniciativa vol recordar a la ciutadania que pot decidir què s’hi fa amb una part dels diners que declara. És el 0,7% que es pot destinar a les ONG i/o a l’Església catòlica. Per fer-ho, només cal marcar una de les caselles o bé totes dues. Les entitats socials asseguren que gairebé el 80% del que es recapta va a parar a programes socials, i la resta es destina a la cooperació internacional (19%) i medi ambient (3%).

Les ONG animen a destinar els diners a finalitats socials per ajudar els col·lectius més desafavorits a qui la crisi “afecta especialment”. L’any passat, el 57% dels contribuents catalans van optar per aquesta via i, a tot l’Estat, es van recaptar 262 milions que es van destinar a projectes socials. Des de les entitats, confien aquest any superar la xifra i recorden que una de cada quatre persones a Catalunya viu sota del llindar de la pobresa.

Una recaptació en augment

En els darrers 8 anys, la recaptació a través de la casella de fins socials ha augmentat un 127%. El 2004 es van recollir a tot l’Estat 114 milions d’euros, una xifra que va anar augmentant fins els 168 milions d’euros de 2007. El salt més important, però, es va produir el 2008, quan la xifra es va disparar fins als 245 milions.  La Taula del Tercer Sector és una plataforma formada per les ONG Socials de Catalunya. Es va crear el 2003 i agrupa prop de 4.000 entitats  que actuen al camp social.