JOSEP MARIA BABÍ I GUIMERÀ, Arxiu Històric de les Roquetes - Nou Barris "Hola bon dia, em dic Josep Maria Babí i Guimerà i sóc membre de l'Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris. Avui us explicaré una mica la petita història del carrer de Santa Engràcia. Aquest carrer neix a principis del segle XX i rep el nom de carrer de Rússia. Durant els fets de la Guerra Civil se li canvia el nom i rep llavors el nom de carrer de l'Anarquia. Finalment sota les noves autoritats franquistes el carrer canvia i rep el nom definitiu que ha arribat fins als nostres dies. Això va succeir l'any 1942. Com a fets més rellevants que hagi sofert al segle XX i a principis del XXI, [hi ha] les vicissituds d'un carrer que no ha estat pas massa cuidat per les autoritats de la època. Així tenim que si l'any 1931 es va pavimentar el carrer de l'església fins a Font de Canyelles, el clavegueram en si no es va fer fins molts anys després."