Primera prova: català. Un dictat, dos textos amb preguntes i respostes curtes i una redacció. DECLES ALUMNES SISÈ Després de 10 minuts de descans comença l'avaluació de matemàtiques. XAVIER OLLER, aplicador i professor de sisè de primària "Igual que els nens, et sens examinat, aquí està passant això, s'està mirant també quina feina hem fet. S'ha de fer, l'únic, a vegades, és veure com es compara aquesta feina, perquè no és la mateixa quan tu portes un grup amb nens sense problemàtiques a quan tens un grup amb nens amb moltes dificultats." Unes proves que el Departament d'Ensenyament fa per comprovar el nivell d'estudis en acabar aquesta etapa educativa. JOAN MATEO, president del Consell Superior d'Avaluació "No estem avaluant ni l'alumne ni el centre sinó el sistema, el que passa és que aquestes proves han anat guanyant prestigi dins l'escola i els professors utilitzen aquesta informació com un element més dins la valoració dels alumnes." Els exàmens, els corregeixen docents externs a cada centre. CARME REDÓN, directora Escola Pau Casals "A les famílies també els va bé perquè estan acostumats a rebre un tipus d'avaluació, que és una avaluació que és molt exhaustiva, perquè els mestres la fan amb molta profunditat, però no deixa de ser una visió interna d'uns alumnes que tenen molta empatia amb el mestre, la institució, etc. Llavors, una mirada des de fora els serveix per calibrar una mica on es troba." Demà s'avaluen les competències bàsiques de castellà i llengua estrangera. Tant els centres com les famílies rebran els resultats a partir de l'11 de juny. Com que ja és el quart any consecutiu que es fan les proves, la conselleria espera fer-ne enguany una diagnosi més acurada i poder dibuixar nous objectius per als propers cursos de l'etapa de primària.