El xarop Junifen està pensat per combatre la pujada de la febre en infants. Si algú disposa d’aquest medicament és aconsellable portar-lo a la farmàcia per garantir que no estigui contaminat. La partida intervinguda del Sintrom 4 mg, un anticoagulant molt habitual, també serà retornada als laboratoris perquè s’ha trobat un objecte estrany en un dels comprimits.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha demanat a les comunitats autònomes que facin un seguiment de la correcta retirada d’aquests medicaments del mercat. Per la seva banda, l’Organizació de Consumidors i Usuaris fa una crida a qui tingui algun d’aquests medicaments a casa, que interrompi l’ús del tractament i porti la medicació a la seva farmàcia habitual. Els medicaments que no corresponen a aquests lots de distribució asseguren que es poden prendre amb normalitat.