Una problemàtica força habitual en les comunitats de veïns gira entorn de les zones comunes d'ús privat. Això s'agreuja en el cas de terrats i terrasses, perquè hi ha una ordenança expressa que hi prohibeix les construccions. Aquest és el cas de la Joaquina, que des de l'any 2005 lluita perquè les obres d'uns veïns en espais comuns d'ús privat la priven de la llum del celobert i l'escala. De fet, arran d'una demanda seva ja va aconseguir que enderroquessin una construcció anterior en el terrat. JOAQUINA TORRES, veïna "Vaig fer una denúncia directament al jutjat i l'estiu de 2004, perquè això va començar el 2003 i el 2004 ja estava tot solucionat, perquè d'una sentència favorable a mi el jutge va dictaminar que tot el que hi havia construït ho havien d'enderrocar." Les ordenances no permeten l'existència de construccions en terrasses o terrats i altres zones, encara que es tracti d'habitacles fets amb elements lleugers en espais d'ús privat. Tot i la intervenció judicial, encara n'hi ha una part dempeus. JOAQUINA TORRES, veïna "De les dues instal·lacions que havia a dalt, un, l'ha enderrocada i l'altre, ha enderrocat la caseta que hi havia a dintre perquè tenia sostre i perquè ho va dictaminar un jutge." L'administració ha imposat cinc multes i set ordres d'enderrocament. La mateixa síndica, a qui ha acudit la Joaquina, observa que, tot i que no són construccions majors, són il·legalitzables. Per això ha demanat que l'Ajuntament, independentment de les resolucions judicials, cobri les multes i procedeixi a l'enderrocament de les instal·lacions. El districte assegura que ha respectat els terminis legals i que s'està en el procés de retirar les construccions i passar-ne la factura als propietaris.