La transformació del Paral·lel implica també un rentat de cara urbanístic, i una de les actuacions que el govern municipal estudia, ja de cara al proper mandat, és com pacificar els xamfrans que hi ha a la vorera que toca a l'Eixample. S'hi vol treure un dels carrils de circulació, ara doblats, lligar-les a una façana i convertir-les en petites places sense trànsit d'uns 1.600 metres quadrats. N'hi ha sis en tota l'avinguda i transformar-la, convertiria aquesta vorera del Paral·lel en un passeig més amable que uniria el mar amb la fira, amb la plaça d'Espanya. El Paral·lel uneix tres districtes: Ciutat Vella, Sants i l'Eixample. Per això, es vol tornar a convertir en la gran avinguda que era. Això es vol fer a través d'una revitalització comercial, una millora en la il·luminació i, sobretot, es vol potenciar-ne la dimensió cultural. Al recent remodelat Molino i a l'Arteria, ara s'hi incorpora el Teatre Arnau. La compra per 2,6 milions d'euros està gairebé tancada, però encara no se sap què s'hi farà.