L'ACESOP fa set anys que treballa amb la finalitat d'integrar les dones pakistaneses en el teixit social i econòmic català. Té més de 500 socis i fa poc va rebre un premi de l'Ajuntament en reconeixement a la tasca que desenvolupa. Els cursos que ofereix l'associació tenen com a objectiu dotar les dones de prou eines perquè arribin a ser independents. L'Huma Jamshed va crear l'associació per donar veu a les dones pakistaneses de Barcelona. HUMA JAMSHED, fundadora i presidenta de l'ACESOP "Aquí no venimos como trabajadoras, nos traen nuestros padres y nuestros maridos, entonces no queremos seguir una vida con dependencia, queremos vivir como autónomas. Queremos trabajar y disfrutar todo lo que disfrutan las mujeres occidentales." S'hi fan cursos de català, anglès, castellà o informàtica, tot de cara a afavorir-los l'accés al món laboral. NABEELA KHALID, professora d'informàtica "Las mujeres no saben tocar ordenador y les enseño cómo utilizamos un ordenador, cómo podemos buscar un lugar por Internet y ayuda para hacer currículum." Però l'associació també ofereix suport per resoldre tràmits administratius. HINA GULZAR, secretària de l'ACESOP "Recibir a las personas y con las llamadas y cuando las personas necesitan ayuda, acompañamiento y empadronamiento en las escuelas." L'ACESOP no és una entitat tancada en si mateixa. Participa i col·labora en activitats i festes locals del barri, una bona manera d'aconseguir la integració d'aquest col·lectiu. AZRA ASIM, organitzadora d'activitats de l'ACESOP "Estamos apuntado en Taula Dones, en Carnaval del Raval, asistimos a todas reuniones y preparamos. Ahora también estamos preparando los trajes de Carnaval." El reconeixement municipal aconseguit suposa un revulsiu per a aquesta associació, que continuarà treballant per integrar-se a la cultura catalana sense renunciar als seus orígens.