L'Ajuntament obtindria la propietat de Can Ripoll, a Sant Gervasi - Galvany, juntament amb una altra finca d'Horta a canvi d'aquest altre solar. És de propietat municipal i està al carrer de Montevideo, a Sarrià. També se n'augmentaria l'edificabilitat prevista, que passaria de sis a 30 habitatges. Aquest és l'acord al qual han arribat l'Ajuntament i l'empresa Núñez i Navarro, propietària de Can Ripoll. Aquest conveni permetria aconseguir un equipament per als veïns. JOAN PUIGDOLLERS, regidor del districte de Sarrià - Sant Gervasi "El barri de Sant Gervasi - Galvany és un barri que no tenim equipaments públics i, per tant, tot el que sigui aconseguir terrenys o espais que permetin fer equipaments públics a Sant Gervasi - Galvany, per nosaltres és absolutament estratègic i absolutament prioritari." IMMACULADA CARDONA, presidenta de l'AV Sant Gervasi Sud "Tot el que sigui alguna cosa per a Sant Gervasi Sud és una benedicció, perquè aquí no tenim res i sembla que sigui... dius: 'Oh, jo visc a Sant Gervasi', sí d'acord, vius a Sant Gervasi però aquesta banda sud és una banda deixada anar de la mà de Déu." Des de 2009 els veïns ja accedeixen als jardins de la finca gràcies a un acord entre la propietat i l'Associació de Veïns de Laforja. CARME CARMONA, presidenta de l'AV Laforja "Vam aconseguir un lloguer, una cessió a precari indefinida per a utilització del jardí ja que la casa està malmesa per a finalitats socials de l'associació. De sempre hem estat en bona sintonia amb la propietat, hem tingut moltes reunions i moltes converses, amb moltes propostes." Perquè el conveni sigui definitiu caldrà l'acord de la resta de partits polítics i modificar el Pla general metropolità. Aquests tràmits poden suposar de dos a tres anys.