Aquesta és l'atracció més forta de la fira de Sant Andreu. Calen 5 hores per muntar-la i garantir la seguretat per als usuaris. Un cop en marxa, la instal·lació es revisa cada dia. ROCÍO AGUILAR, firaire "Nosotros le damos el repaso cada día de tornillos, de todo y cada feria viene un ingeniero y nos hace la revisión." CARLES BARCELÓ, firaire "Instal·lem l'atracció i quan veiem una deficiència abans d'acabar-la de muntar sempre es repara, perquè sinó són tot problemes." En Carles és el ponent d'aquest parc recreatiu. En l'argot firaire això vol dir que és el responsable d'obrir i tancar la fira i també de la neteja. Explica que les instal·lacions són segures perquè quan arriben als pobles han de complir tots els requisits tècnics i administratius que se'ls demana. Un exemple, l'electricitat. CARLES BARCELÓ, firaire "Acredita que l'atracció ha sigut revisada amb el tècnic de l'Ajuntament i el tècnic de baixa tensió nostre conforme l'atracció té les garanties d'electricitat corresponents." Entre els mesos de maig i novembre, l'Ajuntament ha incrementat els controls en les fires. Ho ha fet amb dues inspeccions. Una de prèvia a l'obertura de les atraccions i després, amb una visita un cop ja eren en funcionament. "L'objectiu d'aquesta mesura ha estat incrementar la seguretat a les fires de la ciutat. En total s'han inspeccionat un centenar d'instal·lacions en 15 fires diferents." De totes les revisions que s'han fet en mig any, la Guàrdia Urbana i els serveis tècnics han fet 6 denúncies per manca d'assegurança i dues per no haver passat la ITV.

En total s’han aixecat 15 actes d’inspecció. En set casos, els firaires han renunciat a realitzar el muntatge després d’exigir-los el compliment dels requeriments establerts i en vuit casos més la inspecció ha servit per exigir el pagament de les taxes municipals.

L’objectiu d’aquestes inspeccions és garantir el compliment de tots els requisits tècnics i administratius per part de les diferents fires d’atraccions que s’instal·len a Barcelona, per tal de garantir-ne la seguretat. Els agents de la Guàrdia Urbana visiten les fires acompanyats d’un tècnic de la Direcció de Llicències i Inspecció del districte i un inspector. Durant la revisió també se sol·licita la presència d’un enginyer, per part dels firaires, que certifiqui els documents tècnics de les instal·lacions.

Almenys dues visites a 15 fires

A cada fira, la primera inspecció es fa quan l’activitat encara no ha començat a funcionar. Si hi detecten irregularitats tècniques o administratives, es demana als firaires que les modifiquin i se’ls fa un nou control abans d’arrencar. En tot cas, amb l’activitat ja en funcionament, els inspectors sempre tornen a la fira per comprovar que s’hi compleixen tots els requisits administratius, tècnics i de seguretat. També es comproven les vies d’emergència i evacuació de cada fira de barri.

Des del 4 de maig i fins al 18 de novembre, s’han inspeccionat les fires instal·lades durant les festes majors de Gràcia i de Sants; les de la places de Virrei Amat i de Garrigó, a Nou Barris; les de les festes dels barris de la Sagrera, Navas, el Bon Pastor, el Congrés, la Trinitat Vella, Baró de Viver i els Indians, al districte de Sant Andreu; i també les fires instal·lades durant les festes del Poblenou, el Parc, el Clot i al carrer de Menorca, dins del districte de Sant Martí.