Entre el dia 9 i 11 d’agost es va produir el primer episodi de calor d’aquest agost, però entre els dies 17 i 23 n’hi va haver un altre. La primera calorada forta va ser deguda a l’entrada d’aire càlid d’origen saharià, especialment als nivells més superficials de l’atmosfera. Això va provocar que els termòmetres s’enfilessin per sobre dels 35ºC a moltes poblacions de les comarques interiors i van estar properes als 30ºC al litoral.

El segon episodi de calor va ser molt similar a l’anterior meteorològicament parlant i també va ser causat per un anticicló que es reflectia a tots els nivells de l’atmosfera i enviava vents d’origen africà a bona part del litoral i prelitoral central. Des del dia 17 i fins al 23 d’agost les temperatures excepcionalment altes no només van afectar Catalunya, sinó també bona part d’Europa occidental.

L’entrada d’aire càlid es va mantenir durant una setmana i si bé al principi va afectar en major mesura les zones de muntanya i interior del país, a final de setmana va ser la zona litoral i prelitoral central on la calor va ser més acusada. A més, les temperatures nocturnes també es van mantenir molt altes i això va fer que visquéssim moltes nits amb temperatures tropicals (per sobre dels 20ºC) i fins i tot Barcelona va tenir temperatures nocturnes de més de 25ºC, com la nit del 20 d’agost. D’aquesta manera, el SMC considera aquesta onada de calor com la més important dels últims sis anys pel que fa intensitat, extensió i persistència.

Pluviomètricament l’agost ha estat sec i fins i tot es pot considerar molt sec al Maresme. En altres punts del prelitoral central es pot considerar dins de la normalitat. Malgrat l’escassetat de pluges, cal assenyalar que l’agost de 2011 encara va ser més sec que el de 2012.