Amb aquestes xifres, la Unitat Integrada d’Arítimies Hospital Sant Joan de Déu – Hospital Clínic és la que més ablacions fa d’Espanya i una de les cinc primeres del món.

Un 1% de la població infantil pateix arítmies, un trastorn del ritme del cor que fa que bategi massa lent (bradicàrdies) o massa ràpid (taquicàrdies). Malgrat això, no totes les artímies necessiten tractament.

Per tractar-la existeixen tractaments farmacològics que l’infant ha de prendre durant tota la vida i quirúrgics com és l’ablació cardíaca. L’ablació consisteix a introduir per l’engonal de l’infant un catèter i fer-lo arribar a través de l’artèria al cor. Aquest tractament elimina l’arítmia i fa que l’infant es curi totalment i pugui portar una vida absolutament normal.

Es tracta d’una tècnica que requereix una gran precisió, sobretot en els casos dels infants que pesen menys de 15 quilos i que representen un 16% dels pacients que són sotmesos a aquesta tècnica a l’Hospital Sant Joan de Déu. Una trentena són nounats, el més petit pesava 1,5 quilograms i cinc no superaven els 2,5 quilograms quan se’ls va practicar l’ablació.

La Unitat Integrada d’Arítmies Hospital Sant Joan de Déu es va crear l’any 1998 davant l’augment d’infants diagnosticats d’arítmia.