L’estudi, elaborat per l’Hospital del Mar i l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), assegura que la modalitat de seguiment electrònic ha permès reduir en 3.500 euros el cost mitjà per pacient, només tenint en compte els sis mesos que ha durat la investigació. La recopilació de les dades s’ha realitzat a 178 pacients de 77 anys, dividits en dos grups segons el tipus d’assitència rebuda.

La prova conclou que la teleassistència fomenta l’autocura del mateix pacient i el seguiment habitual de la infermera, i d’aquesta manera s’aconsegueixen detectar les descompensacions de forma precoç i estalviar ingressos hospitalaris. Les conclusions de l’estudi s’han publicat en la revista ‘Journal of Telemedicine and Telecare’.