Era una assignatura pendent de l'Ajuntament anterior que ara el nou govern porta a la pràctica. Es tracta de simplificar i agilitzar els tràmits de totes les llicències d'obres. El compromís és que s'hi pugui donar resposta en dos mesos, i en tres, en casos especials, tot i que algunes intervencions de grau menor podran ser fins i tot immediates. Per això s'ha posat en marxa una aplicaió informàtica, s'han format 400 tècnics i es busca una implicació més activa del ciutadà. ANTONI VIVES, regidor d'Hàbitat Urbà "Una relació en la qual el ciutadà és un element actiu, amb una participació activa dels col·legis professionals, fent que tots plegats contribuïm que els terminis s'escurcin." Els col·legis professionals s'integren en el procés de forma activa i per això rebran de l'Ajuntament entre el 20 i el 30 per cent de la taxa de serveis d'idoneïtat urbanística que es cobri per aquestes obres. Aquests canvis busquen simplificar les coses però també impulsar l'activitat econòmica a la ciutat. ANTONI VIVES, regidor d'Hàbitat Urbà "Posar oli als engranatges perquè funcionin molt més ràpidament i que aquestes oportunitats no es perdin." Així com també acabar amb la discrecionalitat que hi havia, segons el govern actual, als diferents districtes. L'ordenança entrarà en vigor l'1 d'octubre i després serà el moment de començar a pensar en els canvis en l'ordenança de llicències d'activitats econòmiques, que el govern també vol modificar.

Una nova normativa que entrarà en vigor l’1 d’octubre i que n’escurçarà els terminis i alhora farà possible que per Internet se’n puguin gestionar els tràmits necessaris. Per fer-ho, es comptarà amb la col·laboració dels col·legis professionals.