Maria Assumpció Vilà assegura que aquests serveis haurien d’haver anat acompanyats de mesures per ajudar-los a regularitzar la situació a la ciutat. La síndica creu que els col·lectius d’immigrants en situació de risc han de ser tractats de manera conjunta per l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat. Però qui n’ha d’assumir el cost econòmic, diu, és el Govern central, ja que és qui té la màxima responsabilitat en immigració. Maria Assumpció Vilà proposa que aquests col·lectius d’immigrants puguin allotjar-se temporalment en barracons escolars en desús i que des de Barcelona Activa es promoguin programes de formació laboral per a aquestes persones.