L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) Vall d’Hebron

és el primer centre de la ciutat que ha decidit incorporar la modalitat de flexibilització i semipresencialitat a les classes d’alemany. Les possibilitats laborals que ofereix Alemanya, vist el creixent índex d’atur que es viu a la ciutat i que afecta especialment els joves, ha motivat que l’Escola Oficial d’Idiomes de la Vall d’Hebron engegui aquesta prova pilot.

El perfil d’estudiant d’alemany, asseguren des del centre, és cada cop més divers. Avui dia hi ha aproximadament un 20% dels estudiants que tenen el perfil laboral d’enginyers industrials o químics i un 15% que correspon a professionals liberals com advocats, economistes, periodistes, informàtics o arquitectes.


El sector d’universitaris que tenen previst realitzar una estada Erasmus al país germànic també ha crescut de forma notable, així com les persones que no tenen estudis superiors, però que estan interessades a buscar feina a Alemanya, ja que aquest país ofereix 800 euros mensuals a joves d’entre 18 i 35 anys que estudiïn formació professional de grau superior.

Durant el curs acadèmic 2008-09 van sol·licitar plaça en aquest centre prop de 5.800 persones. En canvi, durant el curs passat la demanda ja va arribar als 17.500 candidats.

Segons l’EOI Vall d’Hebron el nombre de dones que estudia alemany és lleugerament superior, un 60% enfront del 40% d’homes. Per edats, gairebé el 50% dels alumnes tenen entre 20 i 30 anys, encara que també és nombrós el gruix d’alumnes d’entre 40 i 50 anys.