El comissionat d’Immigració, Miquel Esteve, ha explicat que el percentatge de ciutadans que perceben la immigració com una amenaça ha passat del 9,7% el 2010 fins al 6,8% el 2012. Per contra, els ciutadans que perceben la immigració com una “oportunitat” augmenta un 1,1%. Amb aquestes dades a la mà, el comissari creu que “els barcelonins no han culpat la immigració de la crisi econòmica”.

Pel comissionat, la crisi està posant a prova l’efectivitat i l’eficiència de les polítiques d’immigració. “Les prediccions d’un increment en el nombre i gravetat dels conflictes ètnics a mesura que la crisi econòmica s’anés aprofundint estan, ara per ara, lluny de la realitat”, ha dit.

El 54,1% dels entrevistats valoren de manera positiva la diversitat cultural dels darrers anys a la ciutat de Barcelona. També augmenta el percentatge de gent que es relaciona amb persones d’altres cultures (76,8% el 2012) i un 63,8% afirma que manté una relació d’amistat amb una o diverses persones d’una altra nacionalitat residents a la ciutat.

Cobertura a tots els districtes

Durant el 2012 la direcció d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona ha ampliat el camp d’acció als districtes de l’Eixample, Sarrià – Sant Gervasi i Sant Martí. Aquest 2013 el servei d’atenció arriba també a les Corts, i dóna així cobertura als 10 districtes de la ciutat.

L’atenció social de la Creu Roja en el marc del Servei d’Atenció als Immigrants, Estrangers i Refugiats (SAIER) va augmentar en més de 1.300 visites. Les visites relacionades amb l’aprenentatge del català es van incrementar en més de 800, el mateix increment que es va donar a la prestació de serveis del Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).