Són una vintena de treballadors que es distribueixen en tres àrees: la zona perimetral de Cuitat Meridiana, la de Sant Genís i, aquesta de Can Caralleu. Ja fa una setmana que van començar a netejar les franges del límit d'Esplugues i van avançant. El que han de fer, en definitiva, és netejar i segar per protegir les zones més pròximes a les cases que toquen a Collserola. VICENÇ FERRER, Direcció d'Espais Verds i Hàbitat Urbà "La feina en si consisteix a fer una desbrossada en tota la massa herbàcea que trobem en aquest espai respectant tot el que és l'arbre de la zona mediterrànea, fem aquest desbròs i la intenció és que, ara que han passat els mesos de més pluja, que és quan és més alt, doncs aprofitem per fer aquesta sega i intentem que es mantingui tots els mesos d'estiu." Mesos en què el risc d'incendi és molt més elevat. Els treballadors tenen ara fins a mitjan agost per netejar les 120 hectàrees de les zones adjacents de la ciutat amb la serra de Collserola. Ja fa vuit anys que l'Ajuntament encarrega aquesta tasca al CIRE, el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. Els treballadors que la duen a terme són interns peritenciaris en règim semiobert que han fet un curs de mig any per aprendre'n l'ofici. JOSEP MARIA DUART, coordinador forestal del CIRE "Nosaltres podem treballar el nostre col·lectiu perfectament el tema humà, pujar autoestimes, ensenyar un ofici forestal, que el dia de demà una vegada acabin si ells volen entrar al món ordinari, a nivell forestal, poden fer-ho perfectament perquè estan molt ben preparats." Tant el consistori com el CIRE esperen poder continuar mantenint aquest acord perquè, asseguren, beneficia ambdues parts.

Els treballs, l’objectiu dels quals és protegir dels incendis els habitatges més propers a la muntanya, es distribueixen en tres àrees: la zona perimetral de Cuitat Meridiana, la de Sant Genís i la de Can Caralleu. La tasca fonamental és desbrossar la zona i segar l’herba que hi ha crescut durant l’època de pluges, però també cal, per exemple, esporgar i aclarir els arbustos i recollir totes les deixalles que hi puguin haver.

Aquest és el novè any consecutiu que l’Ajuntament impulsa la campanya de neteja forestal i el vuitè que l’organitza en col·laboració amb el CIRE. Els interns que hi participen han fet un curs de mig any per aprendre l’ofici.