DECLA SANTI VILA, conseller de Cultura "Fer notar en els temps que ens toquen viure en la setmana de Sant Jordi les bones xifres amb relació a l'increment de lectura de llibres en català. Quan amb cinc anys, hàgim incrementat cinc punts, això vol dir que en definitiva, en l'origen, que és en els autors, però també amb la feina que es fa des del punt de vista de la indústria, es treballa en la bona direcció."

El nombre de lectors manté la tendència a l’alça i se situa en el 66,3 % l’any passat, mentre que el nombre de no lectors baixa un punt percentual i se situa en el 33,7 %, respecte a l’informe anterior. Pel que fa a la compra, hi ha més persones que compren llibres, però adquireixen menys exemplars. L’any passat, gairebé 48 % de la població va adquirir una mitjana de set llibres. Amb relació a la llengua de lectura, un 26,4 % escull el català, una xifra que ha crescut cinc punts percentuals des de 2011. “Si en cinc anys hem incrementat cinc punts és per la qualitat dels autors, però també per la feina que es fa des del punt de vista de la indústria”, ha remarca el conseller de Cultura, Santi Vila.

La lectura en suport digital també creix i és del 24 %, una xifra que, segons llibreters i editors, no guanya terreny al llibre en paper, que se situa en el 66 %. Una altra dada reveladora és que el 89,6 % dels joves d’entre 14 i 24 anys és lector de llibres, una tendència que, segons Vila, s’inverteix en l’edat adulta per l’entrada en el mercat laboral.