Els estudiants de formació professional no s'escapen de la crisi, però les taxes d'atur revelen que són, probablement, un dels col·lectius que menys la noten. Mentre que a Catalunya la taxa d'atur se situa al voltant del 18%, només un 13% dels joves graduats mitjans i superiors de formació professional van buscar feina el primer trimestre de 2011. Una xifra baixa si es té en compte que actualment quatre de cada 10 joves d'entre 16 i 24 anys estan a l'atur. Aquestes dades posen en valor, segons el Departament d'Ensenyament, la bona salut de la formació professional IRENE RIGAU, consellera d'Ensenyament La temporalitat dels contractes d'aquests joves i la manca d'ofertes laborals segueixen sent una de les assignatures pendents en un context en el qual els mateixos autors de l'informe reconeixen que s'ha produït una destrucció progressiva de llocs de treball d'una magnitud sense precedents des de les tres últimes décades.