JAUME TORRENS, president de l'Associació de veïns de la Sagrada Família "Entre dels equipaments que hi ha en els diferents districtes i barris de la ciutat, som dels que menys en tenen, sobretot, quant a densitat de població, que és molt elevada. Estem per sota de la mitjana. La pressió nostra és perquè, d'alguna manera, la Generalitat, amb el suport de l'Ajuntament, faci pressió perquè en aquests quatre anys que vénen es pugui agafar el compromís real de construcció, s'elabori el projecte i s'intenti que almenys en el mandat següent es pugui dotar dels diners suficients per poder-se realitzar l'obra."

Els veïns asseguren que el pla especial per fer la residència es va aprovar l’octubre de 2002, però que el projecte està aturat. Diuen que, tot i que l’Ajuntament ja ha cedit el sòl a la Generalitat, fa més d’un any que esperen que comencin les obres.