BEATRIZ RODADO, musicoterapeuta "És un taller de musicoteràpia adreçat a gent gran. En principi m'havia fixat uns objectius molt més de treballar memòria, de treballar atenció, i fins i tot, físics, però em vaig adonar amb el temps de fer el taller que aquesta gent necessitava cobrir bàsicament uns objectius socials. Per tant, vaig dirigir el taller a fer activitats que elles se sentissin segures dins l'activitat i que elles poguessin veure una evolució. Abans cantàvem i ara cantem i fem exercicis bucals per poder arribar més alt, fem força, aprenem el que és l'aparell respiratori per poder-lo fer servir millor. Tot i així també continuem treballant altres objectius com, sobretot, memòria, concentració i relaxació." CAMEN SESMA, usuària "No me hubiera pensado nunca en la vida que yo me iba a meter en un coro a cantar porque me daba bastante apuro. Así también voy cogiendo más confianza y todo lo que puedo, pues lo aprendo." MARIA ROSA TRILLINI, usuària "Hace unos tres cursos con éste que vengo porque me gusta superarme y aprender y cada vez saber algo más, aunque yo soy muy mayor, pero me estimula".