Irene Rigau, consellera d'Ensenyament "Hem posat molt d'èmfasi en el domini de la lectura per tenir un nivell de comprensió i d'excel·lència educativa alt. Ara hem d'incorporar la lectura digital: l'ús de les eines digitals en el tractament de textos, en la recerca d'informació, en l'elaboració d'aplicacions."

Tant a primària com a secundària s’inclouen aspectes com els coneixements dels diferents dispositius digitals, treballar en grup, l’accés a la informació i com convertir aquesta en coneixement. Aquest document per aprendre les competències bàsiques en l’àmbit digital s’afegeix als treballs de competències en l’àmbit lingüístic i matemàtic que es van presentar al gener.

Aquest document s’ha fet amb la finalitat de millorar l’èxit escolar dels alumnes i el sistema educatiu per assolir els objectius de la Unió Europea el 2020. S’hi estableix quan i com l’alumnat ha de rebre quina informació perquè vagin a poc a poc i segons les capacitats de cadascú.

Les competències digitals són necessàries per a totes les matèries del currículum i això fa que sigui de molta importància que els nens ho aprenguin de petits a l’escola.