Una, dues, tres... i fins a 1.670. Barcelona és una de les ciutats europees amb més fonts: París, per exemple, només en té 700. La de Canaletes és sens dubte una de les fonts més conegudes de Barcelona. EL que molts no saben, per això, és que com auqetsa n'hi ha 16 més repartides per la ciutat Reconèixer-les és qüestió de fixar-se en els detalls: Mª JOSÉ CHESA, Àrea d'Ecologia i Serveis Urbans com identificar fonts de canaletes "Es poden distingir per la característica del que és els 4 fanals d'enllumenat, les 4 aixetes de subministre i tot el treball artístic amb el treball de fundició, els 4 escuts de Barcelona i moltes d'elles també incorporen un abeurador pels gossos i per les altres mascotes també, no?" Les fonts de Canaletes es van instal·lar a finals del segle 19 i van ser dissenyades per l'arquitecte municipal Pere Falqués, que també va crear els fanals del passeig de Gràcia. N'hi ha a tots els districtes de la ciutat excepte Sarrià - Sant Gervasi i Nou barris. On més n'hi ha és en llocs cèntrics de Ciutat Vella, com aquesta al Portal de l'Àngel, i a l'Eixample, com aquesta altra als Jardins de la Reina Victòria. També se'n poden trobar més lluny del centre. Una de les dues fonts de Canaletes que hi ha a Sant Martí és a la plaça de la Infància. Avui en dia, per trobar qualsevol font, hi ha l'aplicació mòbil BCN Fonts de Barcelona, que ofereix fitxes descriptives de les fonts de més interès i que, fins i tot, les localitza segons el tipus de font.

Barcelona és una de les ciutats europees amb més fonts, amb un total de 1.670 i la de Canaletes és, sens dubte, una de les més conegudes. El que molts no saben, per això, és que com aquesta n’hi ha 16 més repartides per la ciutat.


Les fonts de Canaletes es poden distingir pels quatre fanals d’enllumenat, les quatre aixetes de subministre i els quatre escuts de Barcelona. Moltes també incorporen un abeurador pels gossos i per les altres mascotes.

Les fonts de Canaletes es van instal·lar a finals del segle XIX i van ser dissenyades per l’arquitecte municipal Pere Falqués, que també va crear els fanals del passeig de Gràcia. N’hi ha a tots els districtes de la ciutat excepte Sarrià – Sant Gervasi i Nou Barris. On més n’hi ha és en llocs cèntrics de Ciutat Vella com la del Portal de l’Àngel, i a l’Eixample, com la que hi ha en els Jardins de la Reina Victòria. També se’n poden trobar més lluny del centre. Una de les dues fonts de Canaletes que hi ha a Sant Martí és a la plaça de la Infància.

Avui en dia, per trobar qualsevol font, hi ha l’aplicació mòbil BCN Fonts de Barcelona, que ofereix fitxes descriptives de les fonts de més interès i que, fins i tot, les localitza segons el tipus de font.